gastherm

Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου

riello-boiler
GAS ENERGY CENTER
εγκαταστάσεις φυσικού αερίου

Το φυσικό αέριο είναι η σύγχρονη λύση για το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο όσον αφορά τη θέρμανση (είτε θερμαντικά σώματα είτε ενδοδαπέδια), το ζεστό νερό, τον κλιματισμό και το μαγείρεμα.

Οι κατασκευές των δικτύων γίνονται πάντοτε από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό το οποίο διαθέτει τις αντίστοιχες άδειες εγκατάστασης δικτύων αερίου.

Όλα τα μηχανήματα φυσικού αερίου καθώς και τα χρησιμοποιούμενα υλικά (σωληνώσεις, βάνες, λοιπά εξαρτήματα σύνδεσης) ακολουθούνε τις διεθνείς προδιαγραφές που ορίζονται από την νομοθεσία και είναι όλα πιστοποιημένα για χρήση σε δίκτυα φυσικού αερίου.

Αναλυτικότερα η οικιακή εγκατάσταση φυσικού αερίου περιλαμβάνει τα εξής:

 • Αυτοψία και εκπόνηση προσφοράς
 • Κατασκευή δικτύου φυσικού αεριού από το σημείο του μετρητή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ έως και τις συσκευές αερίου από αδειοδοτημένους τεχνικούς.
 • Κατασκευή νέου ή σύνδεση στο υφιστάμενο δίκτυο θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης κατά περίπτωση.
 • Εκπόνηση μελέτης και κατάθεση αυτής στην εταιρεία Αερίου.
 • Έλεγχος από την εταιρεία Αερίου τοποθέτηση μετρητή και σύνδεση της οικίας με το φυσικό αέριο.
 • Έναυση λέβητα φυσικού αερίου δοκιμή και παράδοση της εγκατάστασης
 • Διαρκής υποστήριξη, service και ετήσια συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές των κατασκευαστών.
Αντιπροσωπεύει στην περιοχή του Ν. Λάρισας τα προϊόντα του οίκου RIELLO, όπως:

egkatastaseis-fusikou-aeriou

Η ENERGY gas therm έχει εξειδικευτεί στην κατασκευή όλων των δικτύων φυσικού αερίου, υπόγειων και υπέργειων ανάλογα με την περίπτωση της κάθε εγκατάστασης ξεχωριστά.

Υπόγεια Δίκτυα: Η κατασκευή υπογείων δικτύων γίνεται σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές που θέτει η Εταιρεία Παροχής Αερίου. Η κατασκευή των υπόγειων δικτύων γίνεται κατά κύριο λόγο με τη χρήση σωληνώσεων πολυαιθυλενίου PE80 και PE100 των σειρών SDR 17,6 ή SDR 11 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1555-1, ΕΝ 1555-2 και ΕΝ 1555-1. Τα στοιχεία σύνδεσης ακολουθούν τα αντίστοιχα πρότυπα που καθορίζονται από τον κανονισμό αερίου ενώ για τις συνδέσεις απαιτείται ηλεκτροσύντηξη από αδειούχους εξειδικευμένους τεχνικούς. Η εταιρεία μας διαθέτει κατάλληλα αδειοδοτημένο προσωπικό και συνεργάτες με πολυετή εμπειρία, οι οποίοι εξασφαλίζουν τη σωστή και ασφαλή κατασκευή των υπογείων δικτύων.

Υπέργεια Δίκτυα: Η κατασκευή των υπέργειων δικτύων φυσικού αερίου γίνεται τόσο με τη χρήση χαλυβδοσωλήνων όσο και με τη χρήση χαλκοσωλήνων καθώς και των αντίστοιχων εξαρτημάτων (βάνες, στοιχεία σύνδεσης, γωνίες κλπ).

Χαλυβδοσωλήνες: Η εταιρεία διαθέτει ένα άριστο δίκτυο προμηθευτών χαλυβδοσωλήνων και εξαρτημάτων για την κατασκευή δικτύων φυσικού αερίου. Οι σωληνώσεις και τα εξαρτήματα διαθέτουν την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή δικτύων είτε κοχλιωτών είτε συγκολλητών.

Χαλκοσωλήνες: Η εταιρεία διαθέτει ένα άριστο δίκτυο προμηθευτών χαλυβδοσωλήνων και εξαρτημάτων για την κατασκευή δικτύων φυσικού αερίου. Οι σωληνώσεις και τα εξαρτήματα διαθέτουν την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή δικτύων είτε κοχλιωτών είτε συγκολλητών.

Η ENERGY GAS THERM έχει την αποκλειστική διάθεση στην τοπική αγορά, των γνωστών και αξιόπιστων προϊόντων του γνωστού Ιταλικού οίκου RIELLO στα οποία περιλαμβάνονται επίτοιχοι και επιδαπέδιοι λέβητες φυσικού αερίου, καυστήρες αερίου, ταχυθερμωσίφωνες.

Ταχυθερμαντήρες ζεστού νερού χρήσης φυσικού αερίου

Όλοι οι λέβητες φυσικού αερίου RIELLO (επίτοιχοι, επιδαπέδιοι, ταχυθερμοσίφωνες) συνοδεύονται από διάφορα αξεσουάρ τα οποία ολοκληρώνουν, λειτουργούν βοηθητικά ή εξειδικεύουν μια νέα ή υφιστάμενη εγκατάσταση φυσικού αερίου.

Καπνοδόχοι ομοαξονικοί και άλλων λεβήτων

Ο Καυστήρας είναι μια συσκευή προσαρμοσμένη πάνω στον λέβητα μέσα στην οποία επιτυγχάνεται η ανάμειξη του καύσιμου υλικού (π.χ. φυσικό αέριο) με τον αέρα έτσι ώστε να προκαλείται και να συντηρείται η καύση. Οι καυστήρες φυσικού αερίου χωρίζονται σε 2 μεγάλες κατηγορίες, τους ‘πιεστικούς’ και τους ‘ατμοσφαιρικούς’ οι οποίοι προσαρμόζονται στους αντίστοιχους ‘πιεστικούς’ ή ‘ατμοσφαιρικούς’ λέβητες. Η ποιότητα κατασκευής και η αξιοπιστία του καυστήρα είναι το καθοριστικό κομμάτι για την καλή απόδοση μιας εγκατάστασης.

Οι πιεστικοί καυστήρες αερίου σχεδιαστικά έχουν σημαντικές ομοιότητες με τους πιεστικούς καυστήρες diesel, αλλά και ουσιαστικές διαφορές. Οι οποίες διαφορές ευρίσκονται στο τρόπο παροχής του καυσίμου αερίου και στους τρόπους ελέγχου της φλόγας.

Τα κοινά εξαρτήματα που διακρίνουμε είναι:

 • Ο κορμός
 • Ο κινητήρας
 • Η φτερωτή ή ανεμιστήρας
 • Ο μετασχηματιστής
 • Τα ηλεκτρόδια έναυσης του καυσίμου
 • Ο αυτόματος καύσης ή ηλεκτρονικό
 • Η μπούκα
 • Η φλογοκεφαλή
 • Το τάμπερ του αέρα

Οι μεγάλες διαφορές στους πιεστικούς καυστήρες αερίων καυσίμων, είναι στο σύστημα παροχής καυσίμου και στο σύστημα ελέγχου της καύσης.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2410 941 659